Uždaroji akcinė bendrovė “NIKĖJA”

PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS ATSKYRIMO SĄLYGAS

2018 m. lapkričio 28 d.

Klaipėda

Uždaroji akcinė bendrovė “NIKĖJA” praneša, kad yra parengtos uždarosios akcinės bendrovės “NIKĖJA” (teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė, bendrovės kodas: 140875644, buveinės adresas: Liepų g. 4, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) atskyrimo sąlygos. Atskyrimo sąlygas bendrovės vadovas parengė vadovaudamasis bendrovės 2018-11-20 ir 2018-11-27 vienintelio akcininko “Stemma Group”, UAB, turinčio 100 proc. akcijų, sprendimais.

Reorganizavimas vykdomas atskyrimo būdu. Atskyrimo metu nuo uždarosios akcinės bendrovės “NIKĖJA” atskiriama dalis ir atskyrimo sąlygose nurodytais dydžiais priskirtų turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pagrindu sukuriama nauja įmonė – “Rimėja”, UAB. Uždaroji akcinė bendrovė “NIKĖJA” po atskyrimo tęs nuosavo turto, esančio Šilutės pl. 125 ir Nemuno g. 139, Klaipėda nuomos paslaugų veiklą ir/ar kitą teisės aktų leidžiamą veiklą. Naujai įsteigta “Rimėja”, UAB užsiims nuosavo turto esančio Šilutės pl. 101, Klaipėda nuomos paslaugų ar kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Naujai įsteigtai įmonei “Rimėja”, UAB nuo parengtose atskyrimo sąlygose numatyto turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų priėmimo ir perdavimo aktų pasirašymo momento pereis atskyrime dalyvaujančios uždarosios akcinės bendrovės “NIKĖJA” turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų dalis, taip pat teisės ir pareigos pagal sandorius, kurie bus įtraukti į naujai įsteigtos įmonės buhalterinę apskaitą.

Atskyrimo sąlygoms pritarta 2018-11-27 vienintelio akcininko “Stemma Group”, UAB sprendimu. Atsižvelgiant į 2018-11-20 sprendime išreikštą vienintelio akcininko sprendimą, atskyrimo sąlygų vertinimas neatliekamas, vertinimo ataskaita bei rašytinė uždarosios akcinės bendrovės “NIKĖJA” direktoriaus ataskaita apie numatomą atskyrimą nerengiamos.

Su parengtomis atskyrimo sąlygomis, po atskyrimo tęsiančios uždarosios akcinės bendrovės “NIKĖJA”, bei naujai įsteigtos įmonės “Rimėja”, UAB įstatais, uždarosios akcinės bendrovės “NIKĖJA” paskutinių 3 metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais ir kitais atskyrimo sąlygų priedais uždarosios akcinės bendrovės “NIKĖJA” kreditoriai gali susipažinti uždarosios akcinės bendrovės “NIKĖJA” buveinėje, adresu Liepų g. 4, Klaipėda, kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 14 valandos, suderinus apsilankymo laiką iš anksto, bei atsisiųsti iš interneto tinklapio www.nikeja.lt. Apie paruoštas atskyrimo sąlygas taip pat bus paskelbta VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje “Juridinių asmenų vieši pranešimai“, tel. informacijai 846404228.

Uždarosios akcinės bendrovės “NIKĖJA” atskyrimo sąlygų paskelbimo data - 2018 m. lapkričio 28 d.

Pridedama:

Uždaroji akcinė bendrovė NIKĖJA - atskyrimo sąlygos
Priedas Nr. 1
Priedas Nr. 2
Priedas Nr. 3
Priedas Nr. 4
Priedas Nr. 5
Priedas Nr. 6
Priedas Nr. 7
Priedas Nr. 8
Priedas Nr. 9
Priedas Nr. 10
Priedas Nr. 11